Στάθμευση και φύλαξη


    • Οργανωμένος χώρος 40 συνολικά υπαίθριων και στεγασμένων θέσεων στάθμευσης και φύλαξης σκαφών.
    • Ο χώρος Marine Parking Center πληρεί τους απαιτούμενους κανονισμούς ασφαλείας (περίφραξη, επαρκής φωτισμός και ελεύθερος εκπαιδευμένος σκύλος κατά τη νύχτα, 24ωρη παρακολούθηση από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης).
    • Κάθε θέση Parking είναι προσβάσιμη σε ηλεκτρικό ρεύμα, νερό και ιδιωτικό φωτισμό για την καλύτερη φύλαξη και εξυπηρέτηση των αναγκών του σκάφους σας.
    • Δυνατότητα ανέλκυσης, καθέλκυσης και μεταφοράς του σκάφους σας.