Μελέτη


Ο βασικός στόχος της συνεργασίας μας βρίσκεται στην ικανότητα να συνδέσουμε αποτελεσματικά τις επιλογές με τις ανάγκες σας, το αντλητικό σύστημα με τον άνθρωπο. Η μελέτη των προσωπικών σας αναγκών και η πληροφόρησή σας από καταρτισμένους μηχανικούς οδηγούν στην πιο αποδοτική και συμφέρουσα λύση για εσάς.

Τα στάδια συνεργασίας της MW Engineering μαζί σας είναι τα ακόλουθα:

1. Πρώτη επαφή και εκτίμηση αρχικών αναγκών.
2. Επίσκεψη στο αντλιοστάσιο – καταγραφή δεδομένων αντλιών.
3. Διαγνωστικός έλεγχος, μέτρηση απόδοσης συστήματος.
4. Πρόταση βελτιστοποίησης συστήματος.
5. Υλοποίηση, Service, Υποστήριξη.

Ανάλυση απόδοσης αντλητικού συστήματος
Η MW Engineering, ως εξουσιοδοτημένο Service Center της Grundfos, παρέχει μία Ανάλυση Απόδοσης του υπάρχοντος συστήματος αντλιών, που διαθέτετε και προτάσεις για την αύξηση της απόδοσής τους, με εξοικονόμηση κόστους

Τα βήματα για την Ανάλυση Απόδοσης του συστήματος αντλιών σας είναι τα εξής:

• Βασικοί έλεγχοι εγκατάστασης
• Πλήρης Έλεγχος Αντλίας

Η Ανάλυση Απόδοσης αποτελεί το πρώτο βήμα του Ελέγχου Αντλίας, ενός διαγνωστικού εργαλείου, που χρησιμοποιούμε για να διασφαλίσουμε, εάν το σύστημα αντλίας είναι ενεργειακά βελτιστοποιημένο.
Με αυτό τον τρόπο, μπορούμε να εγγυηθούμε ότι το κόστος σας διατηρείται στο απόλυτα ελάχιστο.
Δείτε την ενότητα Energy check για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον Ενεργειακό Έλεγχο Αντλίας.