Μηχανολογική υποστήριξη


Το Τμήμα Marine Service της Εταιρείας αναλαμβάνει την πλήρη μηχανολογική υποστήριξη (τοποθέτηση, συντήρηση, επισκευή) του σκάφους σας.

Η τεχνογνωσία, το κατάλληλα εξοπλισμένο συνεργείο, αλλά και το οργανωμένο δίκτυο συνεργατών μας φροντίζει με επαγγελματισμό και ευθύνη για τη μέγιστη απόδοση του κύκλου ζωής της μηχανής και την ασφαλή απόλαυση της εξόρμησής σας στη θάλασσα.