ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ Cummins


Η MW Engineering σε συνεργασία με την Ergotrak παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες (Μελέτη / προμήθεια / εγκατάσταση / συντήρηση) σχετικά με την εφεδρική ισχύς, με ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη CUMMINS. Η Cummins είναι ο µοναδικός κατασκευαστής ο οποίος παράγει όλα τα επιμέρους τμήματα (κινητήρα, γεννήτρια, πίνακα ελέγχου κτλ) µε αποτέλεσμα την άριστη συνοχή και την εύρεση ανταλλακτικών από µια πηγή.

Η εταιρία μας, ανήκει στο επίσημο δίκτυο συνεργατών της ERGOTRAK - CUMMINS POWER GENERATION και σας παρέχει υπηρεσίες όσων αφορά το Αfter Sale Service (εγγύηση, επίβλεψη, συντήρηση, άμεση αποκατάσταση βλαβών, παροχή ανταλλακτικών).

Αναλαμβάνουμε όλους τους απαιτούμενους προληπτικούς ελέγχους και εργασίες της προληπτικής συντήρησης έτσι ώστε το Η/Ζ να είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση.