Άλλες υπηρεσίες


Υπηρεσίες συντήρησης και φροντίδας σκάφους:
    • αποκατάσταση ζημιάς ή φθοράς μπαλονιού και πολυεστέρα
    • φανοποιεία, υφαλοχρώματα και τοποθέτηση αυτοκόλλητων
    • επισκευή trailer ή αγορά νέου
    • τοποθέτηση, αντικατάσταση ή επισκευή εξαρτημάτων και αξεσουάρ
    • εργασίες προετοιμασίας για τη φύλαξη του σκάφους το χειμώνα και την ετοιμότητά του το καλοκαίρι (καθαρισμός από στριδώνα, γενικός μηχανολογικός έλεγχος, έλεγχος εκκίνησης λειτουργίας, συντήρηση)